Sarale Varase Notes

Sarale Varase ( = Simple verses ), also known as Saralai Varasai.

To learn using audio, click here.lesson-1-sarale-varase-and-janti-varase

Raaga: MayamalavaGoula
Raaga Info: 15th Melakarta Raaga.

Scale: Sa – Ri1 – Ga3 – Ma1 – Pa – Da1 – Ni3 – Sa+
Sa+ – Ni3 – Da1 – Pa – Ma1 – Ga3 – Ri1- Sa

Taala: Adi
Taala Info: Chaturashra Triputa or commonly known as Adi Taala. 1 Laghu with 4 beats ( Chaturashra ) and 2 Dhrutas denoted by 100.

1 || Sa Ri Ga Ma | Pa Da | Ni Sa+||

|| Sa+ Ni Da Pa | Ma Ga | Ri Sa ||

2 || Sa Ri Ga Ma | Sa Ri | Ga Ma ||

|| Sa Ri Ga Ma | Pa Da | Ni Sa+ ||

|| Sa+ Ni Da Pa | Sa+Ni | Da Pa ||

|| Sa+ Ni Da Pa | Ma Ga | Ri Sa ||

3 || Sa Ri Ga Sa | Ri Ga | Sa Ri ||

|| Sa Ri Ga Ma | Pa Da | Ni Sa+ ||

|| Sa+ Ni Da Sa+ | Ni Da | Sa+ Ni ||

|| Sa+ Ni Da Pa | Ma Ga | Ri Sa ||

4 || Sa Ri Ga Ma | Pa – | Sa Ri ||

|| Sa Ri Ga Ma | Pa Da | Ni Sa+ ||

|| Sa+ Ni Da Pa | Ma – | Sa+ Ni ||

|| Sa+ Ni Da Pa | Ma Ga | Ri Sa ||

6

|| Sa Ri Ga Ma | Pa Ma | Da Pa ||

|| Sa Ri Ga Ma | Pa Da | Ni Sa+ ||

|| Sa+ Ni Da Pa  | Ma Pa | Ga Ma ||

|| Sa+ Ni Da Pa  | Ma Ga | Ri Sa ||

7

|| Sa Ri Ga Ma | Pa Ma | Ga Ri ||

|| Sa Ri Ga Ma | Pa Da | Ni Sa+ ||

|| Sa+ Ni Da Pa  | Ma Pa | Da Ni ||

|| Sa+ Ni Da Pa  | Ma Ga | Ri Sa ||

8 || Sa Ri Ga Ma | Pa Da | Sa Ri ||

|| Sa Ri Ga Ma | Pa Da | Ni Sa+ ||

|| Sa+ Ni Da Pa | Ma Ga | Sa+ Ni ||

|| Sa+ Ni Da Pa | Ma Ga | Ri Sa ||

9 || Sa Ri Ga Ma | Pa – | Ga Ma ||

|| Pa – – – | Pa – | – – ||

|| Ga Ma Pa Da | Ni Da | Pa Ma ||

|| Ga Ma Pa Ga | Ma Ga | Ri Sa ||

|| Sa+ – Ni Da| Ni – |Da Pa||

||Da – Pa Ma|Pa – |Pa -||

||Ga Ma Pa Da|Ni Da|Pa Ma||

||Ga Ma Pa Ga|| Ma Ga | Ri Sa||