Janti Varase Notes

Janti Varase (=twin verses), also known as Janta Varasai.

To learn using audio, click here.lesson-1-sarale-varase-and-janti-varase

Raaga: MayamalavaGoula
Raaga Info: 15th Melakarta Raaga.

Scale: Sa – Ri1 – Ga3 – Ma1 – Pa – Da1 – Ni3 – Sa+
Sa+ – Ni3 – Da1 – Pa – Ma1 – Ga3 – Ri1- Sa

Taala: Adi
Taala Info: Chaturashra Triputa or commonly known as Adi Taala. 1 Laghu with 8 beats ( Chaturashra ) and 2 Dhrutas denoted by 100.

1

|| Sa Sa Ri Ri Ga Ga Ma Ma | Pa Pa Da Da | Ni Ni Sa+ Sa+ ||

|| Sa+ Sa+ Ni Ni Da Da Pa Pa | Ma Ma Ga Ga | Ri Ri Sa Sa ||

2

|| Sa Sa Ri Ri Ga Ga Ma Ma | Ri Ri Ga Ga | Ma Ma Pa Pa ||

|| Ga Ga Ma Ma Pa Pa Da Da | Ma Ma  Pa Pa | Da Da Ni Ni ||

|| Pa Pa Da Da  Ni Ni Sa+ Sa+ | Sa+ Sa+ Ni Ni | Da Da Pa Pa ||

|| Ni Ni Da Da Pa Pa Ma Ma | Da Da Pa Pa | Ma Ma Ga Ga||

|| Pa Pa Ma Ma Ga Ga Ri Ri | Ma Ma Ga Ga | Ri Ri Sa Sa ||

3

|| Sa Sa Ri Ri Ga Ga Ri Ri | Sa Sa Ri Ri | Ga Ga Ma Ma ||

|| Ri Ri Ga Ga Ma Ma Ga Ga | Ri Ri Ga Ga | Ma Ma Pa Pa ||

|| Ga Ga Ma Ma Pa Pa Ma Ma | Ga Ga Ma Ma | Pa Pa Da Da ||

|| Ma Ma  Pa Pa | Da Da Pa Pa | Ma Ma  Pa Pa | Da Da Ni Ni ||

|| Pa Pa Da Da  Ni Ni Da Da | Pa Pa Da Da | Ni Ni Sa+ Sa+ ||

|| Sa+ Sa+ Ni Ni Da Da Ni Ni | Sa+ Sa+ Ni Ni | Da Da Pa Pa ||

|| Ni Ni Da Da Pa Pa Da Da | Ni Ni Da Da | Pa Pa Ma Ma ||

|| Da Da Pa Pa Ma Ma Pa Pa | Da Da Pa Pa | Ma Ma Ga Ga ||

|| Pa Pa Ma Ma Ga Ga Ma Ma | Pa Pa Ma Ma | Ga Ga Ri Ri ||

|| Ma Ma Ga Ga Ri Ri Ga Ga | Ma Ma Ga Ga | Ri Ri Sa Sa ||

4

|| Sa Sa Ri Sa Sa Ri Sa Ri | Sa Sa Ri Ri | Ga Ga Ma Ma ||

|| Ri Ri Ga Ri Ri Ga Ri Ga | Ri Ri Ga Ga | Ma Ma Pa Pa ||

|| Ga Ga Ma Ga Ga Ma Ga Ma | || Ga Ga Ma Ma | Pa Pa Da Da ||

|| Ma Ma Pa Ma Ma Pa Ma Pa | Ma Ma  Pa Pa | Da Da Ni Ni ||

|| Pa Pa Da Pa Pa Da Pa Da | || Pa Pa Da Da  Ni Ni Sa+ Sa+ ||

|| Sa+ Sa+ Ni Sa+ Sa+ Ni Sa+ Ni  | Sa+ Sa+ Ni Ni | Da Da Pa Pa ||

|| Ni Ni Da Ni Ni Da Ni Da  || Ni Ni Da Da | Pa Pa Ma Ma ||

|| Da Da Pa Da Da Pa Da Pa || Da Da Pa Pa | Ma Ma Ga Ga ||

|| Pa Pa Ma Pa Pa Ma Pa Ma | Pa Pa Ma Ma | Ga Ga Ri Ri ||

|| Ma Ma Ga Ma Ma Ga Ma Ga  | Ma Ma Ga Ga | Ri Ri Sa Sa ||

5

|| Sa Sa Ri Ri Ga Sa Ri Ga | Sa Sa Ri Ri | Ga Ga Ma Ma ||

|| Ri Ri Ga Ma Ri Ga Ma | Ri Ri Ga Ga | Ma Ma Pa Pa ||

|| Ga Ga Ma Ma Pa Ga Ma Pa  | Ga Ga Ma Ma | Pa Pa Da Da ||

|| Ma Ma Pa Pa Da Ma Pa Da | Ma Ma  Pa Pa | Da Da Ni Ni ||

|| Pa Pa Da Da Ni Pa Da Ni | Pa Pa Da Da | Ni Ni Sa+ Sa+ ||

|| Sa+ Sa+ Ni Ni Da Sa+ Ni Da | Sa+ Sa+ Ni Ni | Da Da Pa Pa ||

|| Ni Ni Da Da Pa Ni Da Pa  | Ni Ni Da Da | Pa Pa Ma Ma ||

|| Da Da Pa Pa Ma Da Pa Ma | Da Da Pa Pa | Ma Ma Ga Ga ||

|| Pa Pa Ma Ma Ga Pa Ma Ga | Pa Pa Ma Ma | Ga Ga Ri Ri ||

|| Ma Ma Ga Ga Ri Ma Ga Ri | Ma Ma Ga Ga | Ri Ri Sa Sa ||

6

|| Sa Sa Sa Ri Ri Ri Ga Ga | Sa Sa Ri Ri | Ga Ga Ma Ma ||

|| Ri Ri Ri Ga Ga Ga Ma Ma | Ri Ri Ga Ga | Ma Ma Pa Pa ||

|| Ga Ga Ga Ma Ma Ma Pa Pa | || Ga Ga Ma Ma | Pa Pa Da Da ||

|| Ma Ma Ma Pa Pa Pa Da Da | Ma Ma  Pa Pa | Da Da Ni Ni ||

|| Pa Pa Pa Da Da Da Ni Ni | || Pa Pa Da Da | Ni Ni Sa+ Sa+ ||

|| Sa+ Sa+ Sa+ Ni Ni Ni Da Da  | Sa+ Sa+ Ni Ni | Da Da Pa Pa ||

|| Ni Ni Ni Da Da Da Pa Pa  || Ni Ni Da Da | Pa Pa Ma Ma ||

|| Da Da Da Pa Pa Pa Ma Ma || Da Da Pa Pa | Ma Ma Ga Ga ||

|| Pa Pa Pa Ma Ma Ma Ga Ga | Pa Pa Ma Ma | Ga Ga Ri Ri ||

|| Ma Ma Ma Ga Ga Ga Ri Ri  | Ma Ma Ga Ga | Ri Ri Sa Sa ||

7

|| Sa – Sa Ri – Ri Ga Ga | Sa Sa Ri Ri | Ga Ga Ma Ma ||

|| Ri – Ri Ga – Ga Ma Ma | Ri Ri Ga Ga | Ma Ma Pa Pa ||

|| Ga – Ga Ma – Ma Pa Pa | || Ga Ga Ma Ma | Pa Pa Da Da ||

|| Ma – Ma Pa – Pa Da Da | Ma Ma  Pa Pa | Da Da Ni Ni ||

|| Pa – Pa Da – Da Ni Ni | Pa Pa Da Da | Ni Ni Sa+ Sa+ ||

|| Sa+ – Sa+ Ni – Ni Da Da  | Sa+ Sa+ Ni Ni | Da Da Pa Pa ||

|| Ni – Ni Da – Da Pa Pa  | Ni Ni Da Da | Pa Pa Ma Ma ||

|| Da – Da Pa – Pa Ma Ma | Da Da Pa Pa | Ma Ma Ga Ga ||

|| Pa – Pa Ma – Ma Ga Ga | Pa Pa Ma Ma | Ga Ga Ri Ri ||

|| Ma – Ma Ga – Ga Ri Ri  | Ma Ma Ga Ga | Ri Ri Sa Sa ||